Огласна табла: Филологија

мастер академске студије

Обавештење

Обавештавају се студенти модула за српски језик да настава из предмета Српска ономастика и Лингвистичка географија сутра неће бити одржана, због спречености др Татјане Трајковић

Обавештавају се студенти мастер академских студија филологије (модул Српска и компаративна књижевност и модул Методика наставе српског језика) да у понедељак, 13.11.2017. године, проф. др Горан Максимовић неће држати консултативну наставу, због учешћа на научном скупу о Његошу у Матици Српској у Новом Саду

Страна 2 од 2