Обавештење о раду библиотеке

Обавештења и активности  ::  среда, 20.5.2020.

Библиотека почиње да ради са корисницима у понедељак, 18. маја, уз следеће измене:

  • Читаоница неће радити
  • Књиге се могу позајмити искључиво слањем захтева на мејл: . У захтеву треба навести: име и презиме, број чланске карте и назив студијске групе, аутора, наслов и сигнатуру књиге. Књиге се могу преузети следећег радног дана. Студенти могу позајмити највише 4 књиге.
  • Према препоруци Одељења за заштиту, конзервацију и рестаурацију Народне библиотеке Србије, враћене књиге не могу се поново позајмити 24, односно 72 сата, зависно од врсте повеза. Такве књиге ће у електронском каталогу имати статус „задржано“.