Предавања и консултације, проф. др Снежана Милосављевић Милић

Србистика  ::  четвртак, 6.12.2018.

Дана 7. 12. 2018, уместо предавања из Теорије књижевности студенти Србистике имаће час Старе српске књижевности.

Проф. др Снежана Милосављевић Милић неће држати консултације 7. 12. 2018. године.