ПОДЕЛА НА ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ ИЗ МОРФОЛОГИЈЕ 1

Србистика  ::  субота, 6.10.2018.

ПРВА ГРУПА су студенти са НЕПАРНИМ бројевима индекса (УТОРАК, од 12 до 13.30 часова, учионица 210).

ДРУГА ГРУПА су студенти са ПАРНИМ бројевима индекса (УТОРАК, од 13.45 до 15.15 часова, учионица 210).