ПОДЕЛА НА ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ ИЗ СТАРОСЛОВЕНСКОГ ЈЕЗИКА 1

Србистика  ::  субота, 6.10.2018.

ПРВА ГРУПА су студенти са НЕПАРНИМ бројевима индекса (четвртак, од 13.45 до 15.15 часова, учионица 210).

ДРУГА ГРУПА су студенти са ПАРНИМ бројевима индекса (четвртак, од 15.30 до 17 часова, учионица 210).