Одлагање, Д. Костадиновић

Србистика  ::  понедељак, 26.2.2018.

Ове недеље доц. др Данијела Костадиновић неће држати консултације, као ни предавања и вежбе из предмета Савремена македонска поезија.

Часови ће бити надокнађени наредне недеље.