Одлагање часова вежби

Србистика  ::  петак, 17.11.2017.

Услед привремене спречености за рад, Мирјана Бојанић у периоду од 20. до 24. новембра неће држати вежбе из предмета Теорија књижевности, Теорије читања и интерпретације, Рецепција библијске и светоотачке књижевности, Методологија науке о књижевности, као и из изборних предмета мастер студија књижевности.