Подела за вежбе Српска књ. 20. века

Србистика  ::  среда, 17.2.2016.

СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ 20. ВЕКА – ПРОЗА – ПОДЕЛА НА ГРУПЕ (вежбе)

четвртак, 16.15 – 18.00 – прва група – студенти са непарним бројем индекса
четвртак, 18.15 – 20.00 – друга група – студенти са парним бројем индекса