Стара српска књижевност – ВЕЖБЕ (ПОДЕЛА НА ГРУПЕ)

Србистика  ::  понедељак, 10.10.2016.

Oбавештење за студенте ПРВЕ године Србистике

Стара српска књижевност – ВЕЖБЕ (ПОДЕЛА НА ГРУПЕ)

На часове вежби из Старе српске књижевности (среда, 12. 10. 2016) студенти треба да дођу подељени у две групе:

ПРВА ГРУПА, 16–18h (210) = сви студенти с НЕПАРНИМ бројем индекса.

ДРУГА ГРУПА, 18–20h (210) = сви студенти с ПАРНИМ бројем индекса.