Књижевност од ренесансе до рационализма – ВЕЖБЕ (ПОДЕЛА НА ГРУПЕ)

Србистика  ::  понедељак, 10.10.2016.

Oбавештење за студенте ДРУГЕ године Србистике, Књижевност од ренесансе до рационализма – ВЕЖБЕ

(ПОДЕЛА НА ГРУПЕ)

На часове вежби из Књижевности од ренесансе до рационализма (четвртак, 13. 10. 2016) студенти треба да дођу подељени у две групе:

ПРВА ГРУПА, 16–18h (210) = студенти са НЕПАРНИМ бројем инекса;

ДРУГА ГРУПА, 18–20h (210) = студенти са ПАРНИМ бројем индекса.