ПИСМЕНИ ИСПИТИ ИЗ НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Србистика  ::  понедељак, 18.5.2020.

Према препоруци, писмени испити 22. 5. и 26. 5. т. г. из Усменe народнe лирикe и прозe, Епскe народнe поезијe, Народнe лирскe поезијe и народнe прозe и Народнe епскe поезијe биће одржани на даљину. Сви кандидати треба да се обрате доц. др Кристини Митић мејлом на адресу  ради добијања инструкција.