Клаузура на Департману за социологију/јуна 2016/

Социологија  ::  четвртак, 28.4.2016.

Клаузура на Департману за социологију биће одржана 15.06.2016. године у 10.00 сати.