Колоквијум и сажеци из предмета Социјална политика

Социјална политика и социјални рад  ::  петак, 21.2.2020.

Polaganje sažetaka iz predmeta Socijalna politika održaće se 5.03.2020. godine u amf. 301 sa početkom u 13:45h.
Polaganje kolokvijuma iz predmeta Socijalna politika održaće se 12.03.2020. godine u amf. 301 sa početkom u 13:45h.