Усмени испит из Теорије књижевности

Руски језик и књижевност  ::  петак, 27.1.2017.

Студенти који су у претходним испитним роковима положили писмени део испита из Теорије књижевности позивају се на усмени део у петак, 3. фебруара 2017. године од 10 сати, учионица 204.