Стручна пракса, октобар 1 и октобар 2

Психологија  ::  петак, 9.9.2022.

Уписивање Стручне праксе у роковима октобар 1 и 2 одржаће се 23.9.у 11 сати.