КОЛОКВИЈУМ И ИСПИТ ИЗ ОПШТЕ ПСИХОПАТОЛОГИЈЕ

Психологија  ::  недеља, 31.5.2020.

За полагање испита из Опште психопатологије неопходно је да студент претходно има положен колоквијум из овог предмета. Иако је ово предиспитна обавеза која је свим студентима правовремено најављена, појављују се случајеви студената који без положеног колоквијума приступају полагању испита из тог предмета. Због тога још једном подсетник на неопходан след обавеза -  сви они који планирају да изађу на испит из Опште психопатологије треба да контактирају асистента Николу Ћировића на мејл адресу  како би се информисали о датумима полагања колоквијума пре испитног рока у коме су пријавили испит. Оцена са колоквијума је део коначне оцене за овај предмет, а прелазна оцена је неопходан предуслов за приступање пидменом делу испита. Студенти који су, из било којих разлога пропустили да реализују ову предиспитну обавезу, а изашли на писмени део испита,  мораће да је у најкраћем року реализују у договору са асистентом, а да испит пријаве поново у наредном року, када ће обе оцене моћи да се интегришу у предлог коначне оцене. Имајући у виду да је било неколико пропуста у овој процедури, у наредним испитним роковима ће бити строго проверавано да ли студенти који су изашли на испит имају положен колоквијум, и све док не испуне ову предиспитну обавезу неће бити омогућен излазак на испит.