обавештење о полагању испита код проф. др Ирене Љубомировић за апсолвенте

Историја  ::  понедељак, 24.5.2021.

Студенти апсолвенти на Департману за историју који нису положили колоквијуме из предмета на којим је испитивач проф. др Ирена Љубомировић (Историјска географија 1, Историја старог истока, Историја старе Грчке и хеленистичког света, Историја старог Рима), могу изаћи на полагање испита у свим редовним или апсолвентским роковима. Подразумева се да ће на испиту добити додатно питање из дела градива предвиђеног да се положи преко колоквијума. Ово изричито важи за апсолвенте. Пожељно је да студент апсолвент најави свој излазак на испит путем мејла професорки Ирени или асистенту Ненаду Радуловићу.