Исппити Доц. др Владимира Алексића у априлском року 2021.

Историја  ::  понедељак, 19.4.2021.

Danas https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/tyc-niyw-goo&source=gmail&ust=1618905986966000&usg=AFQjCNGUmbH8g-WEs0TWky2CqDsx4MoqFA">meet.google.com/tyc-niyw-goo

Помоћне историјске науке, Српска црква, Западноевроспки град

 

Сутра Link 

Историја Срба 1300 1391 Историја Срба 1391 1459

https://www.google.com/url?q=http://meet.google.com/wba-ffng-nxv&source=gmail&ust=1618905986966000&usg=AFQjCNGsa5LydkQrwttvnlBJqWE4I049kw">meet.google.com/wba-ffng-nxv