Обавештење о полагању испита код проф. др Ирене Љубомировић

Историја  ::  понедељак, 1.2.2021.

Наглашава се да је полагање колоквијума обавезна предиспитна обавеза, и једино са положеним колоквијумом студент има права да приступи полагању испита. То се односи на следеће предмете, чија предавања студенти слушају код проф. др Ирене Љубомировић:

Историјска географија 1

Историја старог истока

Историја старе Грчке и хеленистичког света

Историја старог Рима