Пријава изборних предмета за студенте мастер академских студија (2018/2019)

Овај документ садржи прилоге.

У листи прилога на дну ове стране могу се преузети анкетни листови за пријаву изборних предмета за академску 2018/2019. годину. Анкетни листови односе се на студенте свих студијских програма мастер академских студија и сортирани су азбучним редоследом према називу студијског програма.

Сви студенти који по наставним плановима и програмима имају предвиђене ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ дужни су да пријаве изборне предмете за пролећни семестар текуће академске 2018/2019. године.

Важне напомене:

  • Крајњи рок за пријаву изборних предмета је 10. 2. 2019. године. Након овог дана више нећете моћи да пријавите изборне предмете
  • Попуњен анкетни лист за пријаву изборних предмета предајете референту за свој студијски програм у канцеларији Службе за мастер и докторске студије