Пријава изборних предмета за студенте докторских академских студија (2018/2019)

Овај документ садржи прилоге.

У листи прилога на дну ове стране могу се преузети анкетни листови за пријаву изборних предмета за академску 2018/2019. годину. Анкетни листови односе се на студенте свих студијских програма докторских академских студија.

Сви студенти који по наставним плановима и програмима имају предвиђене ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ дужни су да пријаве изборне предмете за јесењи семестар текуће академске 2018/2019. године.

Важне напомене:

  • Крајњи рок за пријаву изборних предмета је 03.11.2018. године. Након овог дана више нећете моћи да пријавите изборне предмете
  • Попуњен анкетни лист за пријаву изборних предмета предајете референту за свој студијски програм у канцеларији Службе за мастер и докторске студије