Пријава изборних предмета за студенте основних академских студија (2018/2019)

Овај документ садржи прилоге.

У листи прилога на дну ове стране могу се преузети анкетни листови за пријаву изборних предмета за академску 2018/2019. годину. Анкетни листови односе се на студенте свих студијских програма основних академских студија и сортирани су азбучним редоследом према називу студијског програма.

Сви студенти који по наставним плановима и програмима имају предвиђене ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ дужни су да пријаве изборне предмете за јесењи семестар текуће академске 2018/2019. године.

Важне напомене:

  • Термин за пријаву изборних предмета је од 9.10.2018. године до 19.10.2018. године. Последњи дан за пријаву је петак, 19. октобар 2018. године. Након овог дана више нећете моћи да пријавите изборне предмете
  • Попуњен анкетни лист за пријаву изборних предмета предајете референту за свој студијски програм на шалтеру Службе за наставу и студентска питања

Прилози