ПОДЕЛА НА ГРУПЕ ЗА ВЕЖБЕ ИЗ ПРАВОПИСА

Србистика  ::  субота, 6.10.2018.

ПРВА ГРУПА су студенти са НЕПАРНИМ бројевима индекса (среда, од 10.15 до 11 сати, учионица 209).

ДРУГА ГРУПА су студенти са ПАРНИМ бројевима индекса (среда, од 11 до 11.45, учионица 209).