Епска народна поезија, колоквијум 2016.

Србистика  ::  петак, 15.1.2016.

У договору са студентима, колоквијум из Епске народне поезије одложен је за понедељак, 25. 1. 2016. од 9 сати, амф. 301.